Reklama

Spomienky na socializmus: Návšteva výstavného obchodu vo vás vyvolá kus nostalgie

Vráťme sa spolu do minulosti a zaspomínajme si, čo všetko sme v tých časoch mohli nájsť v obchodoch.
Reklama
Reklama