Reklama

Mesto, v ktorom žijú ľudia v podzemí už viac ako 100 rokov

Mesto sa presťahovalo pod povrch zemský už pred 100 rokmi a so svojim bývaním sú absolútne spokojní.
Človek by si myslel, že celý svoj život má prežiť nad povrchom zemským, pod ním sa predsa „naoddychujeme“ ešte dosť. Ľudia z podzemného mesta sú však iného názoru: celá osada sa presťahovala do podzemia počas púštnej búrky pred 100 rokmi.
Zdroj: Mainfun
Reklama
Reklama