Reklama

Čo si môžu dovoliť francúzski penzisti z dôchodku 1 389€? Priveľmi rozšafní byť nemôžu

Dôchodky vo Francúzsku sú naozaj kráľovské, no v tomto článku sme ich premietli do cien potravín.
Až do roku 2017 bol vek odchodu do dôchodku vo Francúzsku 60 rokov (dnes 62 rokov). Ak chcete aby vaša penzia dosahovala minimálne1389 EUR, musíte začať pracovať vo veku 19 rokov. Alebo, ak chcete získať maximálny dôchodok, musíte pracovať do veku 65 rokov (a tí, ktorí sa narodili po roku 1995 – 67 rokov). My ľudia neustále porovnávame platy a penzie so západnými krajinami, no na niekoľkonásobne vyššie ceny potravín a základných súčastí života sa akosi zabúda. V tomto článku si premietneme dôchodok bežného Francúza do nákupov jednotlivých potravín. Koľko by sme si toho kúpili z tých tamojších?
Zdroj: Trinixy
Reklama
Reklama